Plankonferansen 2017

Dato:
28. november 2017 - 29. november 2017
Sted:
Scandic Havet, Bodø
Arrangør:
Fylkesmannen, Nordland Fylkeskommune og Husbanken
Målgruppe:
Kommunale planleggere, politikere og offentlig forvaltning

Tema for den årlige plankonferansen er Nordland i omstilling – om bærekraftige byer og sterke distrikter. Hvordan planlegger vi i møte med nye nasjonale og regionale føringer?

Tema for den årlige plankonferansen er Nordland i omstilling – om bærekraftige byer og sterke distrikter. Hvordan planlegger vi i møte med nye nasjonale og regionale føringer?

Med stortingsmeldingen «Berekraftige byar og sterke distrikt» (Meld. St.18 (2016-2017)) lanserte Solbergregjeringen nye mål for regional- og distriktspolitikken. Ulike steder har forskjellige utgangspunkter og muligheter, og derfor legges det i meldingen vekt på en politikkutforming som kan tilpasses ulike forhold, som styrker samarbeid og gir vekstkraft og likeverdige levekår i alle deler av landet. Bærekraftige byer og sterke distrikt kan og skal dra nytte av hverandre.

Hvordan berører stortingsmeldingen Nordlandskommunene, og hvordan planlegger vi i møte med nye nasjonale og regionale føringer?

Vi inviterer til to spennende fagdager med foredrag og diskusjoner som har sitt utspring i meldingen.

Under lupen:

• Drivkrefter og utfordringer i Nordlandskommunene

• Politikk for bærekraftige byer og sterke distrikt

• Bærekraftig arealbruk og transportsystemer

• Byer og tettsteder der det er godt å bo og leve

• Vekstkraft og likeverdige levekår i distriktene

• Planlegging som verktøy for samfunnsutvikling

 

Dette blir spennende - så det er bare å melde seg på! Se lenker til høyre for program og påmelding.

PS: Mulighet for dere som kommer kvelden før - Tilbud om å delta på BOBY Bodø 27.11 Bilen & Byen Kl. 19-21

Dato:
28. november 2017 - 29. november 2017
Sted:
Scandic Havet, Bodø
Arrangør:
Fylkesmannen, Nordland Fylkeskommune og Husbanken
Målgruppe:
Kommunale planleggere, politikere og offentlig forvaltning