27.02.2020

Koronaviruset

Fylkesmannen i Nordland følger situasjonen med koronaviruset nøye. Vi er bindeledd mellom kommunene og sentrale styresmakter.
02.07.2020

- Viktig at vi alle tar ansvar for å minimere smitterisiko ved økt turisme i Nordland

- Vi forstår at folk er bekymret for smittespredning nå når landet gradvis åpner opp igjen, men om alle forholder seg til gjeldende smittevernråd så bidrar vi til å holde kontroll over smittesituasjonen i Nordland. Vask hendene, hold avstand, unngå større forsamlinger og isolér deg dersom du er syk.

01.07.2020

Løft for bærekraft i kommunal planlegging

FN's bærekraftsmål skal ligge til grunn for kommunal planlegging. Fylkesmannen har i år prioritert å bruke prosjektskjønnsmidler til dette. Flakstad, Vestvågøy og Vågan har også fått midler fra Miljødirektoratet for å gi naturmangfoldet et planmessig løft.  

01.07.2020

Husk å melde til kommunen om mulig avlingssvikt

Driver du et landbruksforetak og opplever at klimatiske forhold gir svikt i årets avlinger, må du melde fra til kommunen snarest. Det er viktig for å kunne dokumentere årsaken til avlingssvikten dersom du skal søke om erstatning.     

Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier