Hopp til innhold

Tilsyn

Fylkesmannen fører tilsyn med både offentlige og private virksomheter.

Under tilsyn kontrollerer vi om lover og regler blir fulgt. Når vi for eksempel har tilsyn med kommunene kontrollerer vi om aktiviteten, og avgjørelsene, til kommunen er i samsvar med lovpålagte plikter.

Vi gjør oppmerksom på at oversikten viser våre planlagte tilsyn. Uanmeldte tilsyn kan komme i tillegg.

Tilsyn er med på å sikre rettigheter, kvalitet og forsvarlige tjenester. Til høyre i bildet finner du rapportene etter våre tilsyn. 

Rapporter etter tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene finner du her.  

Vis for år:

Sted:

Tilsyn
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
september 2017
01. sep - 01. des 35 - 48 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Landbruksavdelingen Forvaltningskontroll av tilskuddsordningene i landbruket, Frosta kommune Frosta kommune
desember 2017
04. des 49 Oppvekst- og utdanningsavdelingen Tilsyn med skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Verdal kommune
Tilsyn
Dato Arrangement
01. sep - 01. des Forvaltningskontroll av tilskuddsordningene i landbruket, Frosta kommune
04. des Tilsyn med skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen