Hopp til innhold

Tilsyn

Fylkesmannen fører tilsyn med både offentlige og private virksomheter.

Under tilsyn kontrollerer vi om lover og regler blir fulgt. Når vi for eksempel har tilsyn med kommunene kontrollerer vi om aktiviteten, og avgjørelsene, til kommunen er i samsvar med lovpålagte plikter.

Vi gjør oppmerksom på at oversikten viser våre planlagte tilsyn. Uanmeldte tilsyn kan komme i tillegg.

Tilsyn er med på å sikre rettigheter, kvalitet og forsvarlige tjenester. Til høyre i bildet finner du rapportene etter våre tilsyn. 

Rapporter etter tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene finner du her.  

Vis for år:

Tilsyn
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
november 2014
26. nov - 01. sep 48 - 35 Ragnhild Sperstad Lyng Tilsyn med skolebasert vurdering Lierne kommune
mars 2015
20. mar - 09. apr 12 - 14 Tore Haugnes Tilsyn med forvaltningskompetanse Fosnes kommune Fosnes kommune
april 2017
05. apr 14 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ved Oppvekst- og utdanningsavdelingen Tilsyn med skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Namsos kommune
Tilsyn
Dato Arrangement
26. nov - 01. sep Tilsyn med skolebasert vurdering
20. mar - 09. apr Tilsyn med forvaltningskompetanse Fosnes kommune
05. apr Tilsyn med skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen