Hopp til innhold

Tilsyn

Fylkesmannen fører tilsyn med både offentlige og private virksomheter.

Under tilsyn kontrollerer vi om lover og regler blir fulgt. Når vi for eksempel har tilsyn med kommunene kontrollerer vi om aktiviteten, og avgjørelsene, til kommunen er i samsvar med lovpålagte plikter.

Vi gjør oppmerksom på at oversikten viser våre planlagte tilsyn. Uanmeldte tilsyn kan komme i tillegg.

Tilsyn er med på å sikre rettigheter, kvalitet og forsvarlige tjenester. Til høyre i bildet finner du rapportene etter våre tilsyn. 

Rapporter etter tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene finner du her.  

Vis for år:

Sted:

Tilsyn
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
september 2017
01. sep - 01. des 35 - 48 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Landbruksavdelingen Forvaltningskontroll av tilskuddsordningene i landbruket, Frosta kommune Frosta kommune
22. sep 38 Oppvekst- og utdanningsavdelingen, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Tilsyn med skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Steinkjer kommune
oktober 2017
03. okt 40 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Landbruksavdelingen Forvaltningskontroll av tilskuddsordningene i landbruket, Stjørdal kommune Stjørdal kommune
17. okt 42 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, oppvekst- og utdanningsavdelingen Tilsyn med skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Steinkjer kommune
26. okt 43 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ved Oppvekst- og utdanningsavdelingen Tilsyn med Namsos kommune Individuell plan etter introduksjonsloven Namsos kommune
Tilsyn
Dato Arrangement
01. sep - 01. des Forvaltningskontroll av tilskuddsordningene i landbruket, Frosta kommune
22. sep Tilsyn med skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen
03. okt Forvaltningskontroll av tilskuddsordningene i landbruket, Stjørdal kommune
17. okt Tilsyn med skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen
26. okt Tilsyn med Namsos kommune Individuell plan etter introduksjonsloven