Hopp til innhold

Aktuelt

GINT - Geografi i Nord-Trøndelag, her finner du aktuelle tema på kart. Reguleringsplaner, kommuneplaner, naturtyper, flomsoner, kvikkleirekart, inon m.m

Miljøstatus kan du lese mer om arealbruken, kystsonen og inngrepsfrie områder i Nord-Trøndelag

INON-kalkulator. Legg inn et tenkt inngrep og lag bortfallsrapport.