Hopp til innhold

Aktuelt

Rovviltnemnda i region 6 består av:

  • Gunnar Alstad fra Nord-Trøndelag (leder)
  • Ida Marie Bransfjell fra Sametinget (nestleder)
  • Anne Berit S. Sæther fra Nord-Trøndelag
  • Gunn I. Stokke fra Sør-Trøndelag
  • Frank Sve fra Møre og Romsdal
  • Mattias Jåma fra Sametinget

Sekretariat: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

 

Se rovviltportalen og rovdata for mer informasjon om rovdyrforvaltningen i Norge.

MØTEREFERATER