Hopp til innhold

Kurs og konferansekalender

Her finner du en samlet oversikt over kurs, møte og konferanser som Fylkesmannen i Nord-Trøndelag arrangerer.

Vis for år:

Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
januar 2017
24. jan - 12. des 4 - 50 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Levanger kommune Språklig mangfold og læring 2017 Frol barneskole Levanger
august 2017
10. aug 32 Oppvekst og utdanningsavdelingen, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Nytt kap 9A om skolemiljø - informasjonssamling Weidemannssalen, Steinkjer Rådhus, Steinkjer
september 2017
04. sep - 05. sep 36 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Pedagogisk bruk av nasjonale prøver i engelsk Namsos og Steinkjer
14. sep 37 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i Midt-Norge, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Nav Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Ledernettverk for voksenopplæring i Nord-Trøndelag og Nettverk for flyktningtjenestene i Nord-Trøndelag Samhandlingskonferansen 2017 Weidemannsalen Steinkjer Rådhus
27. sep - 28. sep 39 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Regional konferanse om implementering av realfagsstrategien Stjørdal
oktober 2017
03. okt - 04. okt 40 Fylkesmannen i Sør- og Nord- Trøndelag Nettverkssamling naturmangfoldloven Stjørdal
10. okt - 11. okt 41 Nettverket Morgendagens barnehage (kommunale og private barnehagestyrere og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag) Dialogkonferansen 2017 Min stemme - våre stemmer Stiklestad nasjonale kulturhus, Verdal
19. okt - 20. okt 42 KS, NORD universitet, Utdanningsforbundet, Fylkesmannen m.fl. Trøndelagskonferansen for skoleledere og skoleeiere Scandic Hell hotell, Stjørdal
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
24. jan - 12. des Språklig mangfold og læring 2017
10. aug Nytt kap 9A om skolemiljø - informasjonssamling
04. sep - 05. sep Pedagogisk bruk av nasjonale prøver i engelsk
14. sep Samhandlingskonferansen 2017
27. sep - 28. sep Regional konferanse om implementering av realfagsstrategien
03. okt - 04. okt Nettverkssamling naturmangfoldloven
10. okt - 11. okt Dialogkonferansen 2017 Min stemme - våre stemmer
19. okt - 20. okt Trøndelagskonferansen for skoleledere og skoleeiere