Dette finner du i den nye løsningen:

Oversikt

  • Aktuelle nyheter
  • Opptil 10 saker

Informasjonsarkiv

  • Arkiverte nyheter fra aktuelt

Mine saker

  • Liste over alle saker

Sakene inneholder

  • Generell informasjon – personlige- og saksopplysninger
  • Pårørende
  • Aktuelle saker til behandling hos fylkesmannen med anslått saksbehandlingstid og status
  • Konto og transaksjoner sorteres etter år

Min profil

  • Personopplysninger og kompetanseområder"

Klikk mellom fanane for å bli betre kjent med løysninga. Lenke til «Mine vergemål» finner du til høgre på denne sida. Der finn du også en film som viser ein gjennomgang av "Mine vergemål".