Vi treng fleire verjer!

Fylkesmannen treng fleire samfunnsengasjerte personar som kan stille som verje for barn og vaksne.

Kva vil det seie å vere verje

Å være verje er å gje personar med hjelpebehov den hjelp dei måtte trenge innanfor områder av personleg og/eller økonomisk art.

 

Informasjon

Meir informasjon om det å være verje finn du under menypunktet verjemål, eller på verjemålsportalen - www.vergemal.no.

 

Eg kan tenke meg å bli verje 

Registrer deg i søknadskjemaet, og vi vil ta kontakt med deg.