Hopp til innhald

Tilsyn - 2017

Her er oversikt over tilsynsarbeidet til Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Oversikten omfattar både planlagde og avslutta tilsyn. Du kan avgrense søket på tema ved å bruke sorteringslenkene til høgre.

Tilsynsrapportane for temaene helse, omsorg, sosial og barnevern finner du her på sidene til Helsetilsynet.

For å finne informasjon om Fylkesmannen sine tilsyn innan forureiningsområdet kan du gå til denne sida.

Vis for år:

Stad:

Tilsyn
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
september 2017
20. sep 38 Justis- og beredskapsavdelinga Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Sula kommune Sula Rådhus
20. sep 38 Oppvekst- og utdanningsavdelinga v/Bodil Grindvik Uri Tilsyn med Gjemnes kommune som barnehagemyndigheit Gjemnes kommune
05. sep 36 Oppvekst- og utdanningsavdelinga v/Sissel Henriksen Tilsyn på opplæringsområdet 2017 - Fræna kommune Bud barne- og ungdomsskole
juni 2017
14. jun 24 Oppvekst- og utdanningsavdelinga v/Kristin Øksenvåg Tilsyn på opplæringsområdet 2017 - Sykkylven kommune Sykkylven
07. jun - 08. jun 23 Helse og sosialavdelinga Tilsyn med kommunale tenester til personar med samtidig rusmiddelproblem og psykisk liding Sykkylven
mai 2017
24. mai 21 Justis- og beredskapsavdelinga Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Sykkylven kommune Sykkylven Rådhus
19. mai 20 Oppvekst- og utdanningsavdelinga v/Beate Æsøy Tilsyn på opplæringsområdet 2017 - Halsa kommune Skriftleg tilsyn
12. mai 19 Oppvekst og utdanningsavdelinga v/Nicolai Støren Tilsyn på opplæringsområdet - Giske kommune Skriftleg tilsyn
10. mai - 11. mai 19 Helse og sosialavdelinga Tilsyn med kommunale tenester til personar med samtidig rusmiddelproblem og psykisk liding Herøy kommune
04. mai 18 Justis- og beredskapsavdelinga Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Ørsta kommune Ørsta Rådhus
Tilsyn
Dato Arrangement
20. sep Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Sula kommune
20. sep Tilsyn med Gjemnes kommune som barnehagemyndigheit
05. sep Tilsyn på opplæringsområdet 2017 - Fræna kommune
14. jun Tilsyn på opplæringsområdet 2017 - Sykkylven kommune
07. jun - 08. jun Tilsyn med kommunale tenester til personar med samtidig rusmiddelproblem og psykisk liding
24. mai Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Sykkylven kommune
19. mai Tilsyn på opplæringsområdet 2017 - Halsa kommune
12. mai Tilsyn på opplæringsområdet - Giske kommune
10. mai - 11. mai Tilsyn med kommunale tenester til personar med samtidig rusmiddelproblem og psykisk liding
04. mai Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Ørsta kommune