Kommunane kan søke støtte til kommunedelplan for naturmangfald

Ordninga med støtte til utarbeiding av kommunedelplan for naturmangfald videreførast. Søknadsfrist er 6. mai.

Regjeringa ønsker å prøve ut om kommunedelplan kan vere eit verktøy for å synleggjere naturmangfaldet i kommunar, og har i perioden 2016-2018 gitt tilskot for å stimulere kommunane til dette. Ti kommunar har fått tilskot og laga slike planar.

Nå blir nye kommunar invitert til å delta i prosjektet. Søknadsfristen for støtte i 2020 er 6. mai.

For meir informasjon om prosjektet og søknadsprosessen, sjå sak på Miljødirektoratet.no.

Søknadsfrist:
06.05.2020 00:00:00
Målgruppe:
Kommunane
Ansvarleg:
Jon Ivar Eikeland
Kven kan søkje:
Kommunane

Kontaktpersonar