BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200301T000000 DTSTAMP:20200404T225724Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200301T000000 SEQUENCE:0 SUMMARY:Tilskot til kommunalt rusarbeid 2020 UID:19698200-b3c2-4d1f-85e3-b9dc71da4aa6 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Tilskot til kommunalt rusarbeid er no kunngjort på\; Helsedirektoratet sine heimesider. Må\;let m ed ordninga er auka kapasitet og varig vekst i kommunane sine tenester ti l menneske med rusmiddelrelaterte problem. Dei skal sikrast eit heilskapl eg\, tilgjengeleg og individuelt tilpassa tenestetilbod.

Frist: 01.03.2020 00:00
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/More-og-Rom sdal/Tilskot/2020/03/tilskot-tilkommunalt-rusarbeid-2020/
< strong>Arrangør: Helse og sosialavdelinga
Målg ruppe: Kommunane i Møre og Romsdal
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Tilskot til kommunalt rusarbeid 2020 TRIGGER:-P17DT12H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR