BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200301T000000 DTSTAMP:20200404T225828Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200301T000000 SEQUENCE:0 SUMMARY:Tilskot til etablering av tilbod til born\, unge og vaksne med beh ov for langvarige og samansette tenester UID:b963530b-f64e-4be5-97e2-37d5a3a1a9d1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Må\;l for ordninga er å\ ; styrke tenestebehovet til personar mad langvarige og samansette teneste behov gjennom å\; etablere heilskaplege og verksame tenester fr&arin g\; ulike nivå\; og sektorar. Dette gjeld bå\;de born\, unge og vaksne.

Frist: 01.03.2020 00:00
Lenke: https://www.fylkesman nen.no/More-og-Romsdal/Tilskot/2020/03/tilskot-ropbarn-og-unge-2020/< /div>
Arrangør: Helse og sosialavdelinga
< strong>Målgruppe: Kommunane i Møre og Romsdal\, Møre og Romsdal Helseføretak (gjeld ACT/FACT)
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Tilskot til etablering av tilbod til born\, unge og vaksne med beh ov for langvarige og samansette tenester TRIGGER:-P17DT12H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR