BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200215T000000 DTSTAMP:20200711T113803Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200215T000000 SEQUENCE:0 SUMMARY:Tilskot til klimatilpassing UID:d31b0bfd-f0b9-4483-b0d0-1289a832707d X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Kommunar og fylkeskommuner kan s&o slash\;ke om statlig stø\;tte til kunnskapsheving på\; klimati lpassing. Det er satt av 6\,4 millionar kroner til ordninga for 2020. S&o slash\;knadsfristen er 15. februar.

Frist: 15.02.2020 00:00
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Tilskot/2020/02/tilskot- til-klimatilpassing/
Arrangør: Anne Melbø< /div>
Målgruppe: Kommunar og fylkeskommunar
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Tilskot til klimatilpassing TRIGGER:-P73DT18H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR