BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200215T000000 DTSTAMP:20200711T104457Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200215T000000 SEQUENCE:0 SUMMARY:258 millionar til kommunale klimakutt i 2020 UID:364ce09d-4956-45e3-984d-a8fb81f2fe6e X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Miljø\;direktoratet st&oslas h\;tter klimatiltak i regi av kommunar og fylkeskommunar. For 2020 er det 258 millionar kr i potten. Fylkesmannen i Mø\;re og Romsdal oppfor drar alle kommunane i fylket til å\; sø\;ke. Sø\ ;knadsfristen er 15. februar 2020.

Frist:< /strong> 15.02.2020 00:00
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal /Tilskot/2020/02/258-millionar-til-kommunale-klimakutt-i-2020/
< div>Arrangør: Anne Melbø
Målgruppe: Kommunar og fylkeskommunar
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:258 millionar til kommunale klimakutt i 2020 TRIGGER:-P73DT18H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR