BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20171029T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20180325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20190910T235900 DTSTAMP:20190921T041051Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20190910T235900 SEQUENCE:0 SUMMARY:Tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene \, 2. gangs utlysning UID:15753cf4-16f7-4759-8a3b-647fe413babd X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Helsedirektoratet viser til tildel ingsbrevets pkt. 3.1.3.2.6 "Alle kommuner skal ha ansatt psykolog fra 202 0".

Frist: 10.09.2019 23:59
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/More-og-Rom sdal/Tilskot/2019/09/2.-gongs-utlysing-tilskot-til-psykologar-i-dei-kollu nale-helse--og-omsorgstenestene-2019/
Arrangør: Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Målgruppe: Kommunens ulike virksomheter og dens ansatte\, samt arenaer som har bet ydning for innbyggernes psykiske helse og rusmiddelbruk samt trivsel og m estring. Mennesker i alle aldersgrupper med risiko for å utvikle\, eller som har utviklet problemer knyttet til psykisk helse\, rusmiddelbruk og/e ller vold og traumer. Det gjelder både enkeltindivider\, familier\, pårør ende\, grupper og hele befolkningen. Barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep/traumer og/eller med behov for oppfølging for bedre gje nnomføring av skole og opplæring.
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene \, 2. gangs utlysning TRIGGER:-P5DT3H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR