Søknadsfrist Tittel Målgruppe
20. sep 20. sep Kommunalt rusarbeid restmidlar 2019 Kommunane i Møre og Romsdal
15. okt 15. okt Produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket - del 2 Føretak med husdyr- og planteproduksjon
15. okt 15. okt Tilskot til tiltak i utvalde kulturlandskap, Hjørundfjorden og Norangsdalen Personar eller verksemder som bidreg til å fremje føremålet med ordninga utvalde kulturlandskap i jordbruket
15. okt 15. okt Tilskot til tiltak i verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap - Geirangerfjorden 2019 Målgruppa for ordninga er personar eller verksemder som bidreg til å fremje føremålet med ordninga.
15. okt 15. okt Regionalt miljøprogram Jordbruksføretak med vanleg jordbruksproduksjon
Søknadsfrist Tittel
20. sep 20. sep Kommunalt rusarbeid restmidlar 2019
15. okt 15. okt Produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket - del 2
15. okt 15. okt Tilskot til tiltak i utvalde kulturlandskap, Hjørundfjorden og Norangsdalen
15. okt 15. okt Tilskot til tiltak i verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap - Geirangerfjorden 2019
15. okt 15. okt Regionalt miljøprogram