NATO-øvelse høst 2018

Øvelse Trident Juncture 2018 blir med over 40000 soldater og over 30 deltakende nasjoner den største NATO-øvelsen i Norge på mange ti-år. Norge tilbød seg å være vertsnasjon for øvelsen i 2014.

Trident Juncture 2018 skal trene NATOs utrykkningsstyrke og evnen til å komme en NATO-nasjon til unnsetning. Rundt 40 000 soldater, 130 fly og 60 fartøyer deltar. For Norge er øvelsen en anledning til å trene på å ta imot store forsterkninger med reelle styrker.

Det meste av den militære aktiviteten foregår i perioden 25. oktober til 7. november. Øvelsen er den største siden 2002 og har vært planlagt i flere år. Landstyrkenes aktivitet vil hovedsakelig finne sted i fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Hedmark og Oppland.

I Møre og Romsdal vil disse kommunene bli spesielt berørt:

Kristiansund, Molde, Rauma, Rindal, Sunndal og Surnadal. 

Mer om bakgrunnen for øvelsen:

  • Øvelsen er viktig for både NATO og Norge, og vil vise samholdet og solidariteten i alliansen.
  • Vår evne til å motta forsterkninger og operere sammen med NATO er svært viktig for en troverdig avskrekking og et effektivt forsvar.
  • Trident Juncture treffer hele det norske samfunnet. Totalforsvaret er summen av landets sivile og militære ressurser som jobber sammen for å forebygge og håndtere kriser, væpnede konflikter og krig.
  • Øvelse Trident Juncture gir Norge en unik mulighet til å øve hele bredden av Totalforsvaret – sivilt og militært .

Fylkesmannens rolle i Trident Juncture 2018

Trident Juncture skal også trene relevante deler av det norske totalforsvaret. Øvinga er todelt, med en feltøving og en skrivebordsøvelse. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har en koordineringsrolle under øvelsen, og skal støtte opp om den norske planleggingen i Møre og Romsdal. Hensyn til miljø, landbruk og oppnevning av skjønnsnemnder er blant oppgavene våre ved store øvelser. Trident Juncture er en såkalt «High Visibility Excercise», som NATO har hatt som ambisjon å gjennomføre hvert tredje år. 


Praktisk informasjon

Forsvaret har laget egne informasjonssider med lenker til praktisk informasjon til:

Nederst på informasjonssidene kan du velge "ditt fylke" for å se lokal informasjon.