NVE varslar om reduksjon til gult farenivå for Veslemannen

Grunna ei utvikling med mindre rørsler har NVE redusert farenivået for Veslemannen til gult.

Hastigheitene i fjellpartiet har avtatt ytterligare utover dagen i dag. Rørslene siste døgn i det øvre området har vore omlag 9 cm/døgn, nedre del har vore tilnærma konstant siden det ble varslet rødt farenivå, men er også svakt avtagende med omlag 1,3 cm/døgn.

På bakgrunn av nedgående trend i rørslene vert farenivået sett ned til gult.

Ved gult farenivå publiserar NVE ein dagleg rapport ca kl 09.00 på:

Dagsrapportane finn du på:
www.varsom.no/fjellskredovervaking/varsel/velsemannen/

Les meir om Mannen og Veslemannen på:
www.nve.no/flaum-og-skred/fjellskredovervaking/mannen