Ekstremværet Elsa: Raudt farenivå

Meteorologisk instititutt har nå stadfesta at dei varslar raudt nivå for vasstand måndag kveld til tysdag ettermiddag. Det er i tillegg oransje farevarsel for måndag føremiddag.

Varsel for strekningen Stad til Frøya:

Natt til tirsdag og tirsdag ettermiddag er det ventet ekstremt høy vannstand, estimert 80-100 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Vannstanden er ventet å være høyest omkring kl. 23-02 om natta og kl.11-14 tirsdag ettermiddag. Mer informasjon om tidevann og vannstand på sehavniva.no

Område: Gjeld for Møre og Romsdal

Anbefaling:

Unngå ferdsel i strandsonen. Vurder å ta båten opp på land og sikre løse gjenstander inne i naust og i strandsonen.

Konsekvensar:

Oversvømmelser mange steder og fare for større ødeleggelser på infrastruktur og bygninger i strandsonen. (www.met.no)

Tidslinje

  1. Måndag 10. februar kl. 23:00 - faren aukar
  2. Tysdag 11. februar kl. 15:00 - faren over

 

Kontaktpersonar

Lenkjer