Rettleiing til kommunen

Kommunen er det førebuande klageorganet i klagesaker etter plan- og bygningslova. Til høgre på sida finn du fleire dokument som Fylkesmannen har utarbeidd for å rettleie kommunane i klagesakshandsaminga, samt våre forventningar ved oversending av klagesaker til endeleg avgjerd. 


10.09.2019

Nye rutinar for oversending av byggesaker og reguleringssaker

Fylkesmannen i Møre og Romsdal innfører no ei sjekkliste til bruk ved innsending av byggesaker og reguleringssaker til klagebehandling. Sjekklista skal sikre at alle relevante dokument er med.