Rettleiing til kommunen

Kommunen er det førebuande klageorganet i klagesaker etter plan- og bygningslova. Til høgre på sida finn du fleire dokument som Fylkesmannen har utarbeidd for å rettleie kommunane i klagesakshandsaminga, samt våre forventningar ved oversending av klagesaker til endeleg avgjerd.