Regionale planar

Regional planlegging er eit samla system for offentleg planlegging i fylka, og omfattar regional planstrategi, regional plan og regional planføresegn.

Les meir på Kommunal- og moderniseringsdepartementet sine nettsider om regional planlegging.

Les meir om Møre og Romsdal fylkeskommune sitt regionale planarbeid.