Publikasjonar

Her finn du publikasjonar frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

30.12.2016

Tilråding - framtidig kommunestruktur i Møre og Romsdal

Fylkesmannen si tilråding til framtidig kommunestruktur i Møre og Romsdal.

04.05.2016

Årsrapport 2015

Fylkesmannen sin årsrapport for 2015 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet .

12.02.2016

Liste over publikasjonar frå Miljøvernavdelinga

Her er ei liste over publikasjonar frå 1985 til i dag. Ein del publikasjonar er tilgjengelege i elektronisk form under eigne oppslag. I oversikta er dei vist med utheva skrift. Merk at både fylkesmannen sine kartleggingsrapportar og andre er samla på ei eiga side som du finn i lenka til høgre.

06.04.2015

Nytt frå Fylkesmannen - Helse,sosial og barnevern. Tilsynserfaringar

Nytt frå Fylkesmannen i mars omhandlar mellom anna ulike tilskotsordningar, rundskrivet IS-1,"Nasjonale mål og prioriteringer på helse - og omsorgsområdet i 2015",Helse- og sosialmelding 2014 og Tilsynsmelding 2014.

09.03.2015

Helse- og sosialmelding 2014

Helse og sosialmeldinga for 2014 tar sikte på å gje eit godt innblikk i nokre av dei områda som helse og sosialavdelinga hos Fylkesmannen arbeider med. Meldinga fokuserer på ein del av dei utfordringane ein ser  i Møre og Romsdal.

12.03.2014

Handlingsplan-forsvarlig forskrivning

Det sentrale med dokumentet "Handlingsplan - forsvarlig forskrivning" er å fokusere på hvordan Fylkesmannen i Møre og Romsdal planlegger å innrette sin tilsynsaktivitet mot leger som driver en uforsvarlig forskrivningspraksis.

12.03.2014

Helse og sosialmelding 2013

Helse og sosialmeldinga for 2013 tar sikte på å gje eit godt innblikk i dei områda som helse og sosialavdelinga hos fylkesmannen arbeider med, og fokuserer på ein del utfordringar vi ser. Vi har fokus på område som gjeld barn og unge ettersom fylkesmannen har ei særskilt satsing he

07.03.2013

Miljøgifter i småbåthamner - informasjonsbrosjyre


05.03.2013

Naturarven i Møre og Romsdal


29.11.2012

Årsmelding

Under relaterte dokument finn du årsmeldingar for Fylkesmannen i Møre og Romsdal 2008-2011.