Presse

Fylkesmannen i Møre og Romsdal legg vekt på å vere open, tydeleg og tilgjengeleg i vår kommunikasjon med media. 

Kommunikasjonsrådgivar arbeider tett opp mot leiinga og fagavdelingane. Journalistar får hjelp til å finne rett person å snakke med for bakgrunnsinformasjon, saksopplysningar og intervju. 

Ved større arrangement som kongelege besøk og statsbesøk, m.m. legg vi spesielt tilrette for pressa.

Embetet følgjer prinsippa i Statens kommunikasjonspolitikk.

Fylkesmannen sender tradisjonelt ut få pressemeldingar. Dei som blir sendt ut vil du finne her. For daglege nyhende, artiklar, prinsipielle vedtak og tilsynsrapportar, anbefaler vi  temasidene våre. Her finn du informasjon om kontaktpersonar og lenker til relevante dokument og artiklar. Ta gjerne kontakt med oss. 

24.04.2019

Resultat frå innbyggarhøyringa i Rauma kommune


08.02.2019

Rigmor Brøste ny fylkesmann i Møre og Romsdal

Rigmor Brøste ble i statsråd i dag konstituert som fylkesmann i Møre og Romsdal.

14.12.2018

Pressemelding

Private barnehagar har brukt tilskot i strid med lova

26.10.2018

Utnemd til første kvinnelege fylkesmann i Møre og Romsdal

Else-May Botten er i statsråd i dag 26. oktober 2018, utnemnd til fylkesmann i Møre og Romsdal. Ho vil tiltre stillinga i 2021. Else-May Botten er 45 år gamal og har vore stortingsrepresentant sidan 2009.

12.09.2018

Vinnar av Omsorgsprisen 2018

Omsorgsprisen 2018 vart i ettermiddag delt ut til prosjektet Palliativ Plan i Møre og Romsdal. Dette er eit prosjekt der alle kommunane i Møre og Romsdal deltek. Prisen blei delt ut av fylkesmann Lodve Solholm.

26.04.2018

Fylkesmannen ber kommunane sette forsøpling på dagsorden

Fylkesmannen i Møre og Romsdal sender i dag ut eit brev til ordførarane og rådmennene i Møre og Romsdal, med ei oppmoding om  å setje forsøpling på dagsorden.

17.04.2018

God deltaking på informasjonsmøte om kva det vil seie å bli verje


22.03.2018

Pressekonferanse - tilråding i grensejusteringssakene i Møre og Romsdal

Fredag 23. mars, la fylkesmann Lodve Solholm fram si tilråding i dei fem grensejusteringssakene i Møre og Romsdal. Vi har lagt ut oversendingsbreva til KMD med tilråding og vedlegg for alle dei fem grensejusteringssakene, i denne artikkelen. 

07.02.2018

Grensejusteringar i Møre og Romsdal

Svar på innbyggarundersøkingar og høyringsbrev ut til kommunane.

29.01.2018

Foreløpig resultat frå innbyggarundersøkingane

Fylkesmannen har i dag motteke eit foreløpig resultat på innbyggarundersøkingane som er gjennomført i samband med grensejusteringssøknader i Møre og Romsdal.