Presserom

Fylkesmannen i Møre og Romsdal legg vekt på å vere open, tydeleg og tilgjengeleg i kommunikasjonen med media.

Embetet følgjer prinsippa i Statens kommunikasjonspolitikk (sjå relaterte dokument).

Pressemeldingar

Her vil vil du finne pressemeldingar som Fylkesmannen i Møre og Romsdal sender ut.

12.09.2018

Vinnar av Omsorgsprisen 2018

Omsorgsprisen 2018 vart i ettermiddag delt ut til prosjektet Palliativ Plan i Møre og Romsdal. Dette er eit prosjekt der alle kommunane i Møre og Romsdal deltek. Prisen blei delt ut av fylkesmann Lodve Solholm.


26.04.2018

Fylkesmannen ber kommunane sette forsøpling på dagsorden

Fylkesmannen i Møre og Romsdal sender i dag ut eit brev til ordførarane og rådmennene i Møre og Romsdal, med ei oppmoding om  å setje forsøpling på dagsorden.


17.04.2018

God deltaking på informasjonsmøte om kva det vil seie å bli verje


22.03.2018

Pressekonferanse - tilråding i grensejusteringssakene i Møre og Romsdal

Fredag 23. mars, la fylkesmann Lodve Solholm fram si tilråding i dei fem grensejusteringssakene i Møre og Romsdal. Vi har lagt ut oversendingsbreva til KMD med tilråding og vedlegg for alle dei fem grensejusteringssakene, i denne artikkelen. 


07.02.2018

Grensejusteringar i Møre og Romsdal

Svar på innbyggarundersøkingar og høyringsbrev ut til kommunane.


29.01.2018

Foreløpig resultat frå innbyggarundersøkingane

Fylkesmannen har i dag motteke eit foreløpig resultat på innbyggarundersøkingane som er gjennomført i samband med grensejusteringssøknader i Møre og Romsdal.


03.01.2018

4. og 5. januar kjem Kommunal- og forvaltningskomitèen på besøk til Møre og Romsdal

Kommunal- og forvaltningskomitèen startar fylkesbesøket i Kristiansund kommune. Molde kommune og Rauma kommune får også besøk.


10.10.2017

Per Oddvar Hildre er utnevnt til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden

H.M. Kongen har utnevnt korpedagog Per Oddvar Hildre, Ålesund til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans fremragende innsats for kor og kultur.


22.09.2017

Høgsterett besøker Møre og Romsdal

Høgsterett besøker kvart år eit av landets fylker. I år kjem dei til Møre og Romsdal. Forrige gong Møre og Romsdal fikk besøk av Høgsterett var i 2001.


05.09.2017

Aspøy skole er nominert til Dronning Sonjas skolepris

Aspøy skole i Ålesund kommune er vårt fylke sin kandidat til å vinne prisen og få besøk av dronninga vår. Skolen har om lag 170 elevar, med ulik bakgrunn som saman utgjer eit spanande mangfald.


Fleire nyhende