Organisasjonen

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har om lag 150 tilsette og er lokalisert i Fylkeshuset i Molde.  Fylkesmannsembetet er organisert i fem fagavdelingar og to stabseiningar.

 Dei fem fagavdelingane er:

Dei to stabseiningane er:

  • Administrasjon
  • Informasjon og kommunal samordning.

 

Organisasjonskart

 

Organisasjonskart