Lisensfelling av jerv 2018/2019

Det kan fellast inntil 3 jervar i Møre og Romsdal i haust og vinter. Lisensfellinga startar 10. september.

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge fatta i møte 24. mai 2018 vedtak om kvote for lisensfelling av jerv 2018/2019. 

I Møre og Romsdal kan det fellast 3 jervar utanfor området som er definert som forvaltningsområde for jerv i fylket. Inntil 1 av jervane kan fellast i øvre Sunndal, jf. kart over kvoteområda.

Vedtaket i nemnda er stadfesta i brev av 7.9.2018 frå Klima- og miljødepartementet etter klagebehandling:

Klima- og miljødepartementet opprettholder rovviltnemnda i region 6 sitt vedtak om lisensfelling av jerv med en totalkvote på 21 jerv. Ved avgjørelsen har departementet lagt vekt på at det årlig er tap av sau til jerv i regionen. Foreløpige tall for 2018 viser et antall ynglinger av jerv som ligger over bestandsmålet for regionen, mens antall ynglinger i 2016-2017 omtrent har ligget på bestandsmålet for regionen. Departementet finner ikke at det er andre tilfredsstillende løsninger enn å åpne for lisensjakt på jerv. Videre vil departementet påpeke at rovviltnemnda i fremtidige vedtak må være tydelige på hva den totale kvoten er og at det må settes klare kriterier for hvordan reservekvoten skal forvaltes. Klagen er dermed ikke tatt til følge.

 

Kvotetelefon

Jerv: 71 25 85 02

Gaupe: 71 25 85 01

Bjørn/Ulv: 71 25 85 03

Meld frå om felling

Tlf: 9092 6016