Dårleg miljøleiing hos biloppsamlarar

 Juni 2015 Mai 2015 April 2015 Mars 2015 Februar 2015 Januar 2015 Ein av tre biloppsamlarar hadde ikkje tilfredsstillande system for oppbevaring og levering av farleg avfall då Miljødirektoratet kontrollerte dei. Illustrasjonsfoto: Miljødirektoratet. Ein av tre biloppsamlarar hadde ikkje tilfredsstillande system for oppbevaring og levering av farleg avfall då Miljødirektoratet kontrollerte dei.
Juni 2015 Mai 2015 April 2015 Mars 2015 Februar 2015 Januar 2015 Ein av tre biloppsamlarar hadde ikkje tilfredsstillande system for oppbevaring og levering av farleg avfall då Miljødirektoratet kontrollerte dei. Illustrasjonsfoto: Miljødirektoratet. Ein av tre biloppsamlarar hadde ikkje tilfredsstillande system for oppbevaring og levering av farleg avfall då Miljødirektoratet kontrollerte dei.

Resultata frå den landsomfattande kontrollen av biloppsamlingsplassane viser for mange brot på miljøregelverket. Det mest alvorlege er den manglande handteringa av farleg avfall. Klikk her for å lese meir på Miljødirektoratet sine sider.