Løyve til mudring i Aure

Fylkesmannen gjev løyve til mudring ved båtanlegg ved Leira i Aure kommune, gnr. 216 bnr. 94.

Asbjørn Leren får løyve til å mudre om lag 2 000 m3 massar frå sjøbotnen. Det skal mudrast over eit areal på om lag 2 000 m2 og ned til ei djupne på om lag 1,5 meter. Tiltaket er planlagt utført vinteren 2019-2020.

Vedtak med løyve kan lastast ned via lenkja til høgre på denne sida.

Kontaktpersonar