Løyve til utfylling ved Ulstein Betongindustri AS

Verksemda får løyve til å fylle ut i sjø ved anlegget sitt nær Haddal i Ulstein kommune.

Hensikta med tiltaket er å utvide arealet til anlegget og leggje til rette for bygging av betongflåter, flytemoloar og liknande. Tiltaket er planlagt utført i perioden 2020-2021.

Vedtak med løyve kan lastast ned via lenkja til høgre på denne sida.

Kontaktpersonar