Løyve til utfylling ved Sjøfronten 2 i Molde

Molde kommune får løyve etter forureiningslova til utfylling for å etablere erosjonssikring ved Sjøfronten 2, gnr. 24 bnr. 933.

Det skal fyllast ut med om lag 7-8 000 m3 sprengstein langs ei om lag 200 meter lang linje. Tiltaket har planlagt oppstart i september 2020.

Vedtak med løyve kan lastast ned via lenkja til høgre på denne sida.

Kontaktpersonar