Løyve til utfylling i Skodje

Veri Eiendom AS får løyve etter forureiningslova til utfylling i sjø ved eigedomen 31/71 ved Sjukestranda.

Dei skal fylle ut med om lag 42 000 m3 massar. Ferdig areal skal utgjøre om lag 4 500 m2, og om lag 7 000 m2 sjøbotn ventast å bli påverka. Hensikta med tiltaket er å utvide industriarealet. Tiltaket har planlagt oppstart hausten 2019, og ventast å ta om lag eitt år å gjennomføre.

Vedtak med løyve kan lastast ned via lenkja til høgre på denne sida.

Kontaktpersonar