Løyve til utfylling i sjø ved Port Arthur, Kristiansund

KBBL Mino AS får løyve etter forureiningslova til å fylle ut med om lag 3 500 m3 massar over eit areal på om lag 1 000 m2 på Innlandet i tilknyting til etablering av bygg og kaianlegg.

Tiltakta er planlagt utført i perioden 2020-2021.

Vedtak med løyve kan lesast via lenkja til høgre på denne sida.

Kontaktpersonar