Løyve til tiltak i sjø ved Mowi sitt anlegg ved Nordheim

Mowi ASA får løyve etter forureiningslova til mudring og utfylling for å betre og utvide kaia si ved Nordheim i Aure kommune.

Tiltaket har planlagt oppstart sumaren 2020.

Vedtak med løyve kan lastast ned via lenkja til høgre på denne sida.

Kontaktpersonar