Løyve til mudring ved Åfarnes ferjekai

Fjord1 ASA får løyve til å mudre om lag 180 kubikkmeter på sjøbotnen ved ferjekaia i Åfarnes for å sikre tilstrekkelig djupne til at ei ny ferje kan nytte hamna.

Tiltaket er planlagt utført sumaren 2019.

Vedtak med løyve kan lastast ned via lenkja til høgre på denne sida.

Kontaktpersonar