Løyve til mottak, mellomlagring og behandling av returasfalt

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har 23.07.19 gitt Grønseth Maskin AS løyve etter forureiningslova til å ta imot, mellomlagre og knuse returasfalt på Ramsberglia Massetak på Høgset i Gjemnes kommune.

Det kan takast imot inntil 500 tonn returasfalt på gnr. 54 bnr. 33.

Vedtak med løyve kan lesast via lenka som ligg under relaterte dokument på høgre del av denne sida.

Kontaktpersonar