Løyve til mottak, mellomlagring og behandling av returasfalt og brukt betong

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har 05.07.19 gitt Sylte Maskin AS løyve etter forureiningslova til å ta imot, mellomlagre og knuse returasfalt og brukt betong på Ås steinbrudd i Fræna kommune, for augneblikket drifta av Vitrans AS.

Dte kan takast imot inntil 3 000 tonn returasfalt og 2 000 tonn returbetong på gnr. 19 bnr. 10.

Vedtak og løyve kan lesast via lenkene som ligg under relaterte dokument på høgre del av denne sida.

Kontaktpersonar

Dokument