Kunngjeringar

Her finn du kunngjering av mellom anna løyve og vedtak etter forureiningslova frå Fylkesmannen i Møre og romsdal.

29.05.2020

Kystverket får løyve til tiltak i Hjertøysundet

Løyvet omfatter mudring og sprenging i Hjertøysundet og utfylling ved Reknesmoloen og Moldegård i Molde med massane frå sundet.

29.05.2020

Vegvesenet får løyve til tiltak ved Solavågen

I tilknyting til bygging av ny ferjekai skal det fyllast ut med om lag 12 560 m3 massar og plastrast med ytterlegare 6 160 m3.

19.05.2020

Løyve til Mork Rensefisk AS for landbasert oppdrettsanlegg Mork II

Fylkesmannen i Møre og Romsdal ga den 15.05.2020 løyve etter forureiningslova til Mork Rensefisk AS til landbasert oppdrettsanlegg for berggylt (Labrus bergylta) på lokaliteten Mork II.

08.05.2020

Løyve til nyttiggjering av brukt betong i utfylling i Ålesund

Fylkesmannen har 06.05.2020 gitt Sunnmøre Transport AS løyve etter forureiningslova til å nytte betongavfall som er plassert i ei utfylling i sjø i Ålesund kommune.

29.04.2020

Løyve for IRSEA ARC AS ved landbasert oppdrettsanlegg Daugstad II

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har 29.04.20 gitt løyve etter forureiningslova til IRSEA ARC AS ved landbasert oppdrettsanlegg for laks, aure og regnbogeaure på lokaliteten Daugstad II.

16.04.2020

Løyve til Hauge Aqua Farming AS

Hauge Aqua Farming AS får løyve til heil-lukka flytande oppdrettsanlegg for laks, aure og regnbogeaure.

01.04.2020

Fiskerstrand Verft får løyve til utfylling i sjø

Dei skal fylle ut med om lag 1 000 m3 massar som fyrste ledd av ei planlagd utviding av kaiområdet.  

09.03.2020

Øylaks AS har fått nytt mellombels løyve

Øylaks AS har fått nytt mellombels løyve etter forureiningslova til oppdrett av laks, aure og sjøaure på lokalitet Ny-Hellaren i Molde kommune.

28.02.2020

Løyve til utfylling i Molde ("Sjøfronten 2")

Molde kommune får løyve etter forureiningslova til utfylling i sjø ved eigedomen med gnr. 24 bnr. 933 i Molde i tilknyting til prosjektet "Sjøfronten 2".

14.02.2020

Tine Meieriet Elnesvågen får endra løyve

TINE Meieriet Elnesvågen har 14.02.20 fått innvilga endring av sitt utsleppsløyve etter forureiningslova frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal for sitt anlegg i Hustadvika kommune.