Kunngjeringar

Her finn du kunngjering av mellom anna løyve og vedtak etter forureiningslova frå Fylkesmannen i Møre og romsdal.

01.07.2019

Løyve til mudring ved Åfarnes ferjekai

Fjord1 ASA får løyve til å mudre om lag 180 kubikkmeter på sjøbotnen ved ferjekaia i Åfarnes for å sikre tilstrekkelig djupne til at ei ny ferje kan nytte hamna.

20.06.2019

Løyve til utfylling i sjø ved Terøya

Vard Group AS, avd. Søviknes får løyve etter forureiningslova til utfylling i sjø ved eigedomen med gnr. 171 bnr. 81 på Terøya i Haram kommune.

11.06.2019

Løyve til utfylling ved Hoff på Ellingsøya

Brødrene Sperre AS får løyve til å fylle ut i sjø ved anlegget på Hoff i Ålesund kommune.

15.05.2019

Løyve til utfylling i sjø i Aure

Salfjord AS får løyve til å fylle ut ved eigedomane 51/30 og 51/44 ved Tjeldbergodden.

10.05.2019

Løyve til utfylling i sjø ved Ulstein Betongindustri AS

Verksemda får løyve til å fylle ut for å etablere ny tørrdokk ved anlegget i Ulstein kommune.

25.04.2019

Løyve til tiltak i sjø ved Vard avd. Søviknes

Vard Group AS avd. Søviknes får løyve til mudring og sprenging ved kaia til verftet for å auke djupna.

09.04.2019

Løyve til tiltak ved Magerholm ferjekai

Statens vegvesen får løyve til å mudre for å tilpasse brubåsen til nye, større ferjer.

01.04.2019

Endring i løyve til ordinært avfall i Rauma

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har 29.03.19 vedtatt endringar i løyvet til J O Moen Miljø AS.

29.03.2019

Løyve til utfylling ved Volda ferjekai

Statens vegvesen får løyve etter forureiningslova til å fylle ut med massar i sjøen i tilknyting til arbeid med å lage ei ny og større ferjekai.  

08.03.2019

Løyve til mottak, mellomlagring og knusing av returasfalt i Rauma

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har 06.03.19 gitt J O Moen Sandtak AS løyve etter forureiningslova til å ta imot, mellomlagre og knuse brukt asfalt i Breihjellen i Rauma kommune.