Kunngjeringar

Her finn du kunngjering av mellom anna løyve og vedtak etter forureiningslova frå Fylkesmannen i Møre og romsdal.

03.09.2019

Løyve til mudring i Aure

Fylkesmannen gjev løyve til mudring ved båtanlegg ved Leira i Aure kommune, gnr. 216 bnr. 94.

30.08.2019

Løyve til utfylling i Skodje

Veri Eiendom AS får løyve etter forureiningslova til utfylling i sjø ved eigedomen 31/71 ved Sjukestranda.

16.08.2019

Løyve til tiltak i sjø ved Halsa og Kanestraum ferjekaier

Statens vegvesen fekk 16.08.2019 løyve til tiltak i sjø ved ferjekaiene ved Kanestraum og Halsa i Tingvoll og Halsa kommuner.

14.08.2019

Mellombels endring i løyve for Hjelvik Matfisk AS ved landbasert oppdrettsanlegg for laks, aure og regnbogeaure

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har 14.08.19 mellombels endra løyve etter forureiningslova for Hjelvik Matfisk AS ved landbasert oppdrettsanlegg for laks, aure og regnbogeaure på lokaliteten Hjelvik II.

29.07.2019

Løyve til mottak, mellomlagring og behandling av returasfalt

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har 23.07.19 gitt Grønseth Maskin AS løyve etter forureiningslova til å ta imot, mellomlagre og knuse returasfalt på Ramsberglia Massetak på Høgset i Gjemnes kommune.

05.07.2019

Løyve til mottak, mellomlagring og behandling av returasfalt og brukt betong

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har 05.07.19 gitt Sylte Maskin AS løyve etter forureiningslova til å ta imot, mellomlagre og knuse returasfalt og brukt betong på Ås steinbrudd i Fræna kommune, for augneblikket drifta av Vitrans AS.

01.07.2019

Løyve til mudring ved Åfarnes ferjekai

Fjord1 ASA får løyve til å mudre om lag 180 kubikkmeter på sjøbotnen ved ferjekaia i Åfarnes for å sikre tilstrekkelig djupne til at ei ny ferje kan nytte hamna.

20.06.2019

Løyve til utfylling i sjø ved Terøya

Vard Group AS, avd. Søviknes får løyve etter forureiningslova til utfylling i sjø ved eigedomen med gnr. 171 bnr. 81 på Terøya i Haram kommune.

11.06.2019

Løyve til utfylling ved Hoff på Ellingsøya

Brødrene Sperre AS får løyve til å fylle ut i sjø ved anlegget på Hoff i Ålesund kommune.

15.05.2019

Løyve til utfylling i sjø i Aure

Salfjord AS får løyve til å fylle ut ved eigedomane 51/30 og 51/44 ved Tjeldbergodden.

Fleire nyhende