Ulovleg handsaming av avfallsmassar

Fylkesmannen har over lengre tid fått inn meldingar om ulovleg handtering av avfallsmassar. Detr kan sjå ut til at problemet gjeld for heile fylket.