Fylkesmannen inviterer til markering av VILLAKSENS ÅR i Surnadal

Velkommen til Storstuå, i kulturhuset på Skei, Surnadal førstkomande torsdag 26. september kl. 19:00. Fylkesmannen vil her markere at 2019 er villaksens år.

PROGRAM:

  • Velkommen ved fylkesmann Rigmor Brøste
  • Populærvitenskapleg foredrag v/Leif Magnus Sættem,
    "Laksen - den lange historia, situasjonen i dag og tankar om framtida."

GRATIS INNGANG - VELKOMMEN!

 

Bilete av laks og sjøaure

Bilete av laks og sjøaure

Kontaktpersonar

Villaksens år

2019 er det internasjonale året for laksen. Både fiskarar og folk som aldri har teke i ein fisk før, er målgruppe for villaksens år.

Villaksen har vore i Noreg sidan sist istid, og har vore ein viktig ressurs for oss menneske som har levd her. Atlantisk villaks er den einaste ville arten av laks i Europa, og vi har rundt ein tredel av den totale populasjonen her i Noreg.

Kvart år er det 60.000 menneske som betaler fiskeravgifta som gir løyve til å drive anadrom laksefiske. 

I villlaksens år vil det vere ei rekkje arrangement over heile landet. 

Fleire offentlege instansar har oppgåver innan fiskeforvaltning, les meir om fylkesmannens oppgåver på dette området