Registrer sjølaksefisket innan 1. mai 2018

Det er registreringsplikt for alle som skal fiske i sjøen etter laks og sjøaure med fastståande reiskap. Registreringa finn stad direkte i Lakseregisteret - Sjølaksefiske: https://sjolaksefiske.fylkesmannen.no/. Innlogging skjer via ID-porten. Registeret har òg betalingsløysing for fiskaravgifta.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har fastsett frist for registrering innan 1. mai 2018, uavhengig av når sesongen startar.

Fiskarar som registrerte sjølaksefiske i 2015, 2016 og 2017 vil få tilsendt eit registreringsskjema dersom internettløysing ikkje kan brukast. Vær vennleg, gje beskjed om dette.

  • Kvittering for fiskaravgifta og
  • Kart i målestokk 1:20000 (200 m) der fiskeplassen er avmerka

må i så fall ligge ved til

Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Postboks 2520
6404      Molde.