Informasjon om rotenonbehandlinga i Raumaregionen 2013

Veterinærinstituttet (VI) vil sende ut vedlagte brev til grunneigarar på bakgrunn av adresselister frå grunneigarlaga.

Arbeidet med planlegging og gjennomføring av behandlingane i Møre og Romdal er organisert som eit prosjekt. Formålet med prosjektet er å fjerne lakseparasitten Gyrodactylus salaris, og å gjenopprette friske laksestammer i vassdraga. Veterinærinstituttet har prosjektleiinga på oppdrag frå Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Fylkesmannen i Møre og Romsdal (FMMR).

Kontaktperson i VI:

Anveig Nordtug Wist
Veterinærinstituttet
Pb 5695 Sluppen
7485 Trondheim
Tlf: 928 56 699
e-post: anveig-nordtug.wist@vetinst.no

Kontaktpersonar

Dokument