Drivaregionen - informasjonsside

Bilde av nettstaden www.drivaregionen.no
Bilde av nettstaden www.drivaregionen.no

I dag slippes informasjonssida om drivaregionen www.drivaregionen.no.

Sida er tenkt for å spre informasjon om bekjempinga av Gyrodactylus Salaris i Drivaregionen. Når parasitten er borte, vil oppbygging av stammene av laks og sjøørret være i fokus.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har ansvaret for oppstarten. Sunndal kommune vil i løpet av året ta over driften av nettstedet.