Ekstra tilskot ved bruk av tre i driftsbygningar i landbruket!

Frå 2016 er det innført eit ekstra investeringstilskot på inntil kr 50.000 ved bruk
av tre som byggemateriale i driftsbygningar i landbruket.

Ordninga blir forvalta gjennom dei bedriftsretta verkemidla i landbruket, som blir administrert av Innovasjon Norge.

Les heile saka her