Auka bruk av gardsvarme i Møre og Romsdal

Bioenergi er eit miljøvenleg alternativ, som gir auka energifleksibilitet, og bidreg til å dekke endra energibehov.  Er verdiskaping på eigne ressursar noko for deg?

I samarbeid med NORSØK har Fylkesmannen i Møre og Romsdal oppretta det 3-årige prosjektet «Auka bruk av gardsvarme». Prosjektet skal bidra med informasjon og rettleiing til dei som ønskjer å bygge eigne anlegg på ein landbrukseigendom, eller selje energi til andre brukarar.

Aktuelle energikilder er både skogsbrensel, halm, husdyrgjødsel og sol.

Prosjektet tilbyr:

  • Rådgiving/planlegging av anlegg
  • Fagdagar
  • Foredrag

Prosjektleiaer er Ingvar Kvande ved NOSØK, tlf: 930 15 157, ingvar.kvande@norsok.no

Vedlagt finn du faktaark om prosjektet.

Aktuelle interessenter bør ta direkte kontakt med Ingvar Kvande.

Meld gjerne i frå viss du ønskjer faginnlegg, eller fagdager i din kommune.