Melding om kystskogbruket

Gjennom Melding om kystskogbruket har fylkeskommunane frå Rogaland til Finnmark teke tak i den nasjonale skogpolitikken og sett nærmare på kva som bør gjerast for at skognæringa skal utvikle seg godt også i kystfylka.