Urovekkjande høgt tap av matproduserande areal i Møre og Romsdal

KOSTRA-tal viser mindre tap av matproduserande areal i Møre og Romsdal i 2015 samanlikna med 2014. Men framleis er vi det fjerde største fylket i landet i høve omdisponering av dyrka mark. Ut frå det begrensa arealet vi har i Møre og Romsdal, er resultatet for 2015 urovekkjande.

Les heile saka her