Oppdatert verktøy for å rekne ut omdisponert jordbruksareal

Det er viktig å ta vare på matjorda for matproduksjon
Det er viktig å ta vare på matjorda for matproduksjon (Foto: Tormod Meisingset)

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har på oppdrag frå Landbruksdirektoratet oppdatert eit nyttig verktøy for kommunane, for å rekne ut omdisponert jordbruksareal, den såkalla KOSTRA-applikasjonen. Den nye versjonen av dette verktøyet kan for første gong brukast i 2019 og skal gje ein enklare og sikrare måte å rapportere på.

Les heile saka på sida jordvern