Mykje matjord i fare for nedbygging i Møre og Romsdal

Kommunedelplan for Sykkylven sentrum og Ikorneset kan føre til massiv nedbygging av særs god matjord.
Kommunedelplan for Sykkylven sentrum og Ikorneset kan føre til massiv nedbygging av særs god matjord. (Foto: Tormod Meisingset)

Det er stor aktivitet i arealplanlegginga rundt om i Møre og Romsdal, og ein del planlagte tiltak byr på interessekonflikter mellom bruk og vern. Fylkesmannen har myndigheit til å fremje motsegn til planer som bryt med viktige nasjonale interesser, blant anna bevaring av matjord. Her kjem ei oversikt over 6 kommuneplanar og vår landbruksfaglege vurdering av desse.

Les heile saka her