Landbruket si forventing til kommunale planprosessar

Fylkesmannen si Landbruksavdeling har utarbeidd to skriv som omhandlar Fylkesmannen si forventning til kommunale planprosessar; oppstart kommuneplan samfunnsdel og arealdel.

Les heile saka under Jordvern